BARVE IN ČLOVEK Vsi mi živimo v čudovitem svetu barv, ki nenehno vplivajo na naše duševno in telesno počutje. Barve zaznavamo skozi oči in kožo in jih pasivno ali zavestno doživljamo kot harmonične. Določeni odtenki nas poživljajo, drugi pomirjajo, nekateri celo škodijo. Dejstvo ostaja, da svet okoli nas zaradi njih doživljamo kot lepšega, pestrejšega in živahnejšega. Ljudje smo zelo dojemljivi za barve, doživljamo jih zelo čustveno in imajo na nas močan psihološki učinek. Nekateri so prepričani, da imajo barve tudi zdravilni učinek, vsekakor pa vplivajo na naše počutje, razpoloženje in umske sposobnosti, zato njihov vpliv ne smemo zanemariti, še posebno ne v prostoru, v katerem živimo. Barve imajo različne valovne dolžine in jih kot take naše oko zaznava kot različne vrste odtenkov. Vrstijo se od rumene, oranžne, rdeče, zelene, modre do vijolične. V beli barvi , ki se nam zdi povsem brezbarvna, se skriva ves barvni spekter. Kot zanimivost naj dodamo, da barve z najdaljšo valovno dolžino, ki jo še zaznava naše oko, in najnižjo frekvenco učinkujejo toplo in vzpodbudno (rdeča). Barve z krajšo valovno dolžino in višjo frekvenco pa delujejo pomirjajoče in očiščujoče (vijolična, modra). Osnovne barve kot so rdeča, modra in rumena imenujemo osnovne zato, ker jih ne moremo sestaviti iz drugih barv. Ko jih zmešamo, dobimo črno. S poznavanjem pomenov barv in njihovim vplivom na naše fizično in duševno počutje, lahko pomembno pripomoremo k dvigu kvalitete našega bivanja, povečanju ustvarjalne energije in osebnostne rasti.

BARVNI KROG Ittonov barvni krog je eden izmed slikarskih krogov, ki urejajo razmerja med barvami. Prikazuje razmerja med primernimi, sekundarnimi in terciarnimi barvami ter njihovo medsebojno povezanost. V barvnem krogu je skupno 12 barv. Z mešanjem primarnih barv (modre, rdeče in rumene) dobimo sekundarne barve (oranžna, zelena,vijolična) z mešanjem primarnih in sekundarnih barv dobimo terciarne. Za barve, ki so si v barvnem krogu sosednje pravimo, da so v harmoniji oz. da so harmonične. Njihova kombinacija je vedno uspešna. Dober primer so odtenki rumene, oranžno-rumene in oranžne barve. Barve, ki so si v barvnem krogu nasproti so komplementarne. Njihove kombinacije so izstopajoče, glede na uporabo lahko hitro postanejo moteče. Z mešanjem dveh komplementarnih barv dobimo sivo. Barvni kontrasti se med seboj razlikujejo tudi glede na kvaliteto barv, svetlo-temni kontrast in količinski kontrast.Vse barve lahko razvrstimo v barvni krog, ki ureja razmerja med barvami; v njem si določeni odtenki stojijo nasproti. Vsaka barva ima svoj komplementarni (sorodni) odtenek ali nasprotni odtenek barve. Komplementarne barve se med sabo privlačijo. Z mešanjem sosednjih barv, pa lahko ustvarimo barvne kroge z 12, 24, 48 ali še več barvnimi odtenki.(vir: wikipedia)

BARVE IN PROSTOR Pri umeščanju barv v prostor se moramo predvsem zavedati, da lahko ista barva drugače vpliva na osebe v različnih življenskih obdobjih. Dojenčki zaznavajo povsem drugačni spekter barv kot naprimer najstnik, ali odrasla oseba. Ravno tako moramo biti pozorni na namembnost prostora. Ista barva lahko učinkuje drugače v delovnem prostoru, kot pa v prostorih namenjenih za spanje. Upoštevati je potrebno tudi ali je barva hladna, neizrazita, topla, temna, močna, svetla,.. Hladne barve širijo prostor (odtenki modre, zelene in vijolične, bela), močni odtenki prostor optično zožijo, temne barve prostor zadušijo, svetle barve dvigajo razpoloženje. Potrebno se je vprašati, kakšno in čemu je namenjeno okolje v katerega bomo vnesli barvo in katero čustvo oz. razpoloženje želimo stimulirati.